Styrelse

Ordförande

Elin Nauri Skymbäck

Ansvarar för:

Externsektionen

Kontakt:

elin-styrelsen@sfoe.se

Vice ordförande

Gunbritt Geijer

Styrelseledamöter

David Ordoubadian

Ansvarar för:

Medlemssektionen

Kontakt:

david-styrelsen@sfoe.se

Örjan Skoglösa

Ansvarar för:

Marknadsföringssektionen

Kontakt:

orjan-styrelsen@sfoe.se

Jörg Heinemann

Ansvarar för:

Nätverkssektionen

Kontakt:

jorg-styrelsen@sfoe.se

Evalotta Boman

Ansvarar för:

Mediesektionen

Konferens 2020

Kontakt:

evalotta-styrelsen@sfoe.se

Peter Bowen

Ansvarar för:

Tekniksektionen

Kontakt:

peter-styrelsen@sfoe.se

SFÖ:s styrelse, vald 2019