Kurs i Xbench och reguljära uttryck

I samband med SFÖ-konferensen i Södertälje erbjuds en spännande ny kurs i Xbench och reguljära uttryck. Kursen – som länge efterfrågats av medlemmar – är både en introduktion och en instruktion.

Xbench är ett fristående program för kvalitetssäkring av översättningar med omfattande funktioner för terminologikontroll och grundläggande tekniska kontroller av allt från förekomst av dubbla mellanslag till siffror, taggar m.m. Det går även att skapa specialanpassade kontroller med hjälp av bl.a. reguljära uttryck (regular expressions, regex), ett kraftfullt verktyg för anpassade kontroller och sökningar.

Kursen erbjuds den 4 april i samband med SFÖ-konferensen den 5–7 april i Södertälje. Fortbildningsgruppen planerar en uppföljande bikupa under konferensen för vidare övning av de nya begreppen med övriga kursdeltagare.

Inbjudan till kursen hittar du här