Angående covid-19 och SFÖ-konferensen

Styrelsen och konferensgruppen följer utvecklingen noga och som resten av samhället försöker vi hitta rätt strategi med balans mellan solidaritet med utsatta personer och vårdkapaciteter å ena sidan och skadligt överdriven oro å andra.  Det är nu drygt fem veckor kvar tills konferensen ska gå av stapeln. Det är en relativt lång tid och mycket kan hända under den tiden. Vi väljer därför att inte ändra något beslut nu, dvs att hålla konferensen som planerat. Men vi kommer dagligen att bevaka situationen och myndigheternas anvisningar och uppdatera er så snart ett nytt beslut behöver tas.