Köpa översättning

Information till beställare

Ska du köpa översättningstjänster, kanske för första gången? Här får du både tips, råd och tillgång till ett stort nätverk av professionella översättare.

SFÖ är en intresseorganisation för översättare och översättningsföretag. Vi säljer inte översättningstjänster och förmedlar inte heller kontakt med enskilda tjänsteleverantörer. Däremot har vi en omfångsrik medlemsdatabas där du kan söka efter exakt den kompetens du behöver och snabbt hitta professionella leverantörer att kontakta. Du kan välja att söka på frånspråk, tillspråk och/eller ämnesområde.

Det bör vara lika självklart för ett företag eller en organisation att välja en person med specialistkunskaper när det gäller översättning som det är när det gäller
andra typer av tjänster och befattningar. Alla medlemmar som visas i SFÖ:s sökbara databas uppfyller vissa krav på yrkeserfarenhet:

  • Fullvärdiga medlemmar har minst fem års dokumenterad erfarenhet
  • Associerade medlemmar har minst sex månaders dokumenterad erfarenhet eller en avslutad översättarutbildning på högskolenivå eller är av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer.
  • Samtliga medlemmar har förbundit sig att följa vår yrkesetiska kod.

Om du behöver anlita en av Kammarkollegiet auktoriserad translator kan du även söka på det i databasen.

Översättningsprocessen är ett samarbete mellan översättare och beställare. Det är viktigt att översättaren får rätt information från början för att hen ska kunna göra ett riktigt bra jobb som du blir nöjd med. Därför har vi tagit fram en broschyr med goda råd till dig som ska beställa en översättning för första gången. Om du läser och använder rekommendationerna i broschyren lägger du grunden för ett professionellt och effektivt samarbete. Det skapar goda förutsättningar för att du ska bli nöjd med översättningen. Även om du är en rutinerad beställare kan du hitta en del matnyttig information i broschyren. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har frågor om den information du hittar här eller om hur man går till väga för att anlita en översättare.

Ladda ner broschyren Goda råd till köpare av översättningar som PDF

Sök översättare direkt i vår databas

Om du ska upphandla översättningstjänster finns det ytterligare en del saker att tänka på och ta ställning till. Läs mer om upphandling av översättningstjänster här.