Upphandla översättning

Offentlig upphandling av översättningstjänster

Sveriges Facköversättarförening är en intresseorganisation för facköversättare och översättningsföretag. Föreningen vill verka för en sund översättningsbransch med välfungerande avtal. För dig som ska upphandla översättningstjänster i en offentlig upphandling har vi i samarbete med organisationen Språkföretagen tagit fram en broschyr med goda råd till upphandlare och information om översättningsbranschen. Broschyren tar bland annat upp vad som kan vara bra att tänka på inför upphandlingen, vilken typ av krav som är rimliga och relevanta att ställa och hur man följer upp avtalet på ett bra sätt.

Vi har även en arbetsgrupp som står till tjänst med råd och gärna svarar på dina frågor om upphandling. Konsultationerna är kostnadsfria.

Ta kontakt med SFÖ:s upphandlingsgrupp.