Översättarutbildningar

Översättarutbildningar

I Sverige har det funnits översättarutbildningar på högskolenivå sedan mitten av 1990-talet. I flera central- och sydeuropeiska länder har sådana utbildningar funnits betydligt längre. Svenska facköversättare som kom in i branschen fram till senaste sekelskiftet är oftast autodidakter med erfarenhet från olika grenar av näringslivet. De som blivit facköversättare senare kommer ofta från översättarutbildningar på högskolenivå. Båda dessa vägar in i facköversättningsbranschen är fullt försvarbara och har sina specifika för- och nackdelar. En tydlig fördel med att gå en översättarutbildning är att den ger översättningsteoretisk inblick och orientering i hur man använder moderna översättningsverktyg.


Undervisning i översättningsverktyg vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

För närvarande erbjuds i Sverige följande översättarutbildningar på högskolenivå:

Tolk- och översättarinstitutet inom institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  • Kandidatprogram i språk och översättning, 180 hp
  • Masterprogram i översättning, 120 hp
  • Diverse kurser i tolkning och översättning, inklusive teckenspråk

Till aktuell info om utbildningen

Institutionen för språk och litteratur vid humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet

Översättarprogrammet, 120 hp

Till aktuell info om utbildningen

Linnéuniversitetet i Växjö

Lunds universitet

Översättarutbildningen vid Uppsala universitet ligger för närvarande på is, men kan komma att återuppstå.

Vidare finns diverse översättarutbildningar inom studieförbunden.

Översättarutbildningarna förändras då och då. Om du hittar någon kurs eller något program som inte nämns här, vänligen meddela webb@sfoe.se och hogskola@sfoe.se.