Översättarutbildningar

Översättarutbildningar

I Sverige har det funnits översättarutbildningar på högskolenivå sedan mitten av 1990-talet. I flera central- och sydeuropeiska länder har sådana utbildningar funnits betydligt längre. Svenska facköversättare som kom in i branschen fram till senaste sekelskiftet är oftast autodidakter med erfarenhet från olika grenar av näringslivet. De som blivit facköversättare senare kommer ofta från översättarutbildningar på högskolenivå. Båda dessa vägar in i facköversättningsbranschen är fullt försvarbara och har sina specifika för- och nackdelar. En tydlig fördel med att gå en översättarutbildning är att den ger översättningsteoretisk inblick och orientering i hur man använder moderna översättningsverktyg.


Undervisning i översättningsverktyg vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

För närvarande erbjuds i Sverige följande översättarutbildningar på högskolenivå:

Tolk- och översättarinstitutet inom institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  • Kandidatprogram i språk och översättning, 180 hp
  • Masterprogram i översättning, 120 hp
  • Diverse kurser i tolkning och översättning, inklusive teckenspråk

Till aktuell info om utbildningen

Institutionen för språk och litteratur vid humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet

Översättarprogrammet, 120 hp

Till aktuell info om utbildningen

Linnéuniversitetet i Växjö

Magisterprogrammet i facköversättning vid Linnéuniversitetet är det enda som ges på distans. Varje höst tas studenter in med källspråken engelska och tyska på hel- och halvfart, samt franska på halvfart. Förkunskapskrav är 1–90 hp i respektive källspråk för respektive inriktning samt en kandidatexamen. Det finns även ett påbyggnadsår till masterexamen där man gör praktik inom en översättningsverksamhet och skriver en masteruppsats.

Lunds universitet

Översättarprogrammet i Lund är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Hösten 2019 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, franska, kinesiska och spanska. Kursstarten 2020 blir det antagning i engelska, ryska och tyska. Förkunskapskrav är en kandidatexamen i vilket ämne som helst, 90 hp i källspråket (60 hp i engelska, 120 hp i kinesiska) samt ett godkänt antagningsprov. För studerande med språkkonsultutbildning finns en särskild studiegång. Utbildningen har en tydlig inriktning mot arbetsmarknaden för facköversättare (bl.a. undervisning i yrkeskunskap och CAT-verktyg) men det finns möjlighet att välja en mer litterär inriktning också. Om man väljer att läsa det andra året läser man ett andra källspråk. Se: https://www.sol.lu.se/utbildning/program/haove/

Översättarutbildningen vid Uppsala universitet ligger för närvarande på is, men kan komma att återuppstå.

Vidare finns diverse översättarutbildningar inom studieförbunden.

Översättarutbildningarna förändras då och då. Om du hittar någon kurs eller något program som inte nämns här, vänligen meddela webb@sfoe.se och hogskola@sfoe.se.