Kurser för vana användare av memoQ och SDL Trados

Fortbildningsgruppen bjuder in till följande kurser i memoQ och Trados i Göteborg:

memoQ-kurs för vana användare den 1 mars

Studio-kurs för vana användare den 15 februari

Under första delen av workshoppen i memoQ behandlas ämnen som anpassning av importregler för olika filformat, konverteringsregler och underhåll av översättningsminnen.

Under första delen av workshoppen i SDL Trados Studio behandlas ämnen som anpassning av konverteringsinställningar, kvalitetssäkring och fragmentmatchningar.

Den andra delen av workshopparna tar upp önskemål från deltagarna.

Se de bifogade inbjudningarna för mer information samt pris.

Inbjudan memoQ

Inbjudan Studio