Medlemsförmåner

Varför gå med i SFÖ?

Som medlem i Sveriges facköversättarförening – landets  största översättarorganisation – blir du en del av en aktiv förening med en bred verksamhet. Du får tillgång till ett stort och värdefullt nätverk och möjlighet att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Dessutom får du tillgång till en rad förmåner och möjlighet att synas i vår databas – ett värdefullt marknadsföringsverktyg för dig som söker nya kunder.

Här nedan finns en sammanfattning av de förmåner som medlemskapet innebär. En fullständig förteckning över medlemsförmånerna, inklusive rabattkoder, finns på sidan Interna dokument, där du som redan är medlem kan logga in.

Här är några av de förmåner du får som medlem i SFÖ:

Exponering mot potentiella kunder i vår sökdatabas (endast fullvärdiga och associerade medlemmar samt hedersmedlemmar)

Möjlighet att teckna en förmånlig försäkring hos Försäkringsutveckling AB

Gratis juridisk rådgivning

Reducerat pris på SFÖ:s skräddarsydda kurser och konferenser för översättare

Rabatter på CAT-verktyg, prenumerationer, hotellövernattning m.m.

4 nr per år av PDF-tidningen Facköversättaren

Tillgång till vår mentorgrupp på Facebook där nya översättare får stöd och vägledning in i yrkeslivet

Övriga fördelar

  • Du får möjlighet att knyta kontaker med andra översättare inom många olika språkkombinationer och fackområden
  • Du kan delta i våra kostnadsfria minikonferenser som anordnas runt om i Sverige varje höst
  • Du får möjlighet att träffa översättningsbyråer och andra viktiga aktörer i branschen, bland annat på konferenserna
  • Du bidrar till att stärka och synliggöra översättaryrket
  • Det är roligt!

Medlemsförsäkringen

Ett gott försäkringsskydd är viktigt för dig som driver eget företag. I samarbete med Försäkringsutveckling AB har SFÖ tagit fram en företagsförsäkring som är skräddarsydd för översättare. Målsättningen har varit att ta fram en försäkring som håller hög kvalitet med bred omfattning till en marknadsmässig premie.

Det finns även en specialanpassad försäkring för dig som är student och driver företagsverksamhet.

Båda försäkringsvarianterna förutsätter medlemskap i SFÖ för att man ska få teckna försäkringen.

Frågor om SFÖ:s medlemsförsäkring besvaras av vår medlemsservice hos Försäkringsutveckling AB. Medlemsservicen når du på telefon 08-5200 56 37 eller e-post sfoe@fuab.com.