Logotyper

SFÖ:s logotyp

SFÖ:s logotyp symboliserar gemenskapen inom föreningen och att översättning förenar. Prickarna symboliserar människor och den röda pricken SFÖ:s medlemmar.

Logotypen är skyddad (varumärkesregistrering nr 393948), men fullvärdiga och associerade medlemmar samt företagsmedlemmar och hedersmedlemmar får använda den i mejlsignaturer, på webbsidor, visitkort och liknande. De olika versionerna av logotypen finns att ladda ner längst ner på sidan.

Följande regler gäller för användning av logotypen:

  • Logotypen ska ha en fri yta runt omkring sig där text och grafik inte får närma sig. Proportionerna för den fria ytan är ”ö:ets” bredd delat i hälften.
  • Logotypens minsta storlek är 14 mm för reproduktion i tryck. I digitala medier, t.ex. på webben, får man använda sitt goda omdöme beroende på upplösning etc.
  • Logotypen ska placeras i nära anslutning till texten ”Medlem av Sveriges Facköversättarförening” (Företagsmedlem av Sveriges Facköversättarförening). För enskilda medlemmar (ej företagsmedlemmar) ska texten ”Medlem av Sveriges Facköversättarförening” stå i anslutning till medlemmens namn (ej firmanamnet).
  • SFÖ:s logotyp får inte kombineras i direkt anslutning till eller ”bakas in” i andra logotyper. Den får inte vara större än medlemmens företagsnamn eller logotyp.

 

För att underlätta användningen av SFÖ:s logotyp har marknadsföringsgruppen tagit fram ett nytt koncept i form av lättanvända logotypmallar som medlemmarna gärna får ladda ner och använda på sin egen webbsida och/eller som e-postsignatur. Mallarna finns för olika format och sammanhang och inkluderar logotyp och texten ”Medlem av Sveriges Facköversättarförening” för olika medlemskategorier.

För dig som har icke-engelskspråkiga kunder kan det vara bra att kunna hänvisa till SFÖ på andra språk. Nedan hittar du en PDF-fil med de olika språkversioner av föreningens namn som har godkänts av styrelsen.

 

Logotyppaket

Ladda ner

Logotypmallar (SV)

Ladda ner

Logotypmallar (EN)

Ladda ner

Sveriges facköversättarförening på olika språk

Ladda ner