Allt om SFÖ:s medlemsdagar i Göteborg 5–6 maj 2017

För första gången i föreningens historia anordnade SFÖ ingen officiell konferens våren 2017, men eftersom få översättare kan leva utan den årliga energikick som det innebär att få träffa kollegor och höra på intressanta föredrag och workshops fick det lov att bli ett litet evenemang i alla fall, och det gick under benämningen medlemsdagar.

Ett hundratal personer samlades under årets hittills varmaste dagar på Hotel Riverton i Göteborg. Några av oss valde att inleda med lunch på Språkcaféet som lämpligt nog låg alldeles i närheten.

Tanken med medlemsdagarna var att sätta föreningen och dess medlemmar i fokus och lyfta fram vad SFÖ egentligen är och gör. Därför inleddes fredagen med en grundlig genomgång av alla de olika arbetsgrupper som med hjälp av ideella krafter håller en stor del av verksamheten igång. Detta blev ett uppskattat inslag och det var många som sade sig ha fått en helt ny förståelse för hur föreningen fungerar.

Den nya webben och profilsidorna fick också en presentation, och efteråt fanns möjlighet att gå runt till några av de olika gruppernas representanter och ställa frågor på ett så kallat speedmeeting.

Senare delen av eftermiddagen ägnades åt workshops med våra utställare, följt av föreningens årsmöte, som i år var försett med en extra guldkant i form av en fördrink som serverades efter att deltagarna registrerat sig till årsmötet – en strategi som kan ha bidragit till det relativt höga deltagarantalet (86 st).

Motionen om att utreda ett eventuellt tolkmedlemskap i SFÖ bifölls, liksom valberedningens motion om att utreda möjligheterna att införa någon form av ledarskapsutbildning i föreningens regi. Motionen om att ändra Etiknämndens arbetsordning så att endast SFÖ-medlemmar får göra anmälan till Etiknämnden avslogs däremot, men istället antogs Etiknämndens motförslag om att anmälare i fortsättningen måste fylla i ett formulär där de godkänner att nämnden granskar båda parternas agerande i det aktuella ärendet.

Årsmötet resulterade också i en delvis ny styrelse under ledning av vår nya ordförande Loole Hagberg.

Fredagen avslutades sedan med en traditionsenlig bankett med god mat, trevligt umgänge och avtackningar.

Under lördagen hölls fler workshops med WordFinder, NE och SDL samt en interaktiv studie av den genomsnittliga översättarens mödor och glädjeämnen. Slutsatserna som kunde dras av denna var bland annat att många av oss kämpar med ungefär samma saker men ändå i slutändan tycker om det jobb och den livsstil vi har valt, att det som ger glädje och tillfredsställelse också kan skapa problem – frihet innebär ett stort ansvar och kan medföra stress och otrygghet, självständighet kan även innebära ensamhet och så vidare – och inte minst att vi alla skulle behöva prata med varandra i större utsträckning, både om det som är bra och det som känns jobbigt.

Som avslutning kom SFÖ:arnas favoritförfattare Sara Lövestam och höll ett rykande färskt föredrag med avstamp i sin senaste grammatikbok Grejen med substantiv och pronomen, där hon bland annat introducerar formen pluralis servitrise: ”Ska vi ha förrätt?”.

Den som under dessa två dagar lotsade oss alla igenom det innehållsrika programmet, intervjuade styrelse- och grupprepresentanter och på ett fantastiskt sätt improviserade fram och knöt ihop inte minst den interaktiva studien var SFÖ:s eminenta verksamhetschef Victoria Amanius, som ska ha en stor eloge både för denna och sina övriga arbetsinsatser!

Många har uttryckt sin uppskattning både för medlemsdagarnas innehåll och det lite mindre formatet, och kanske blir det en liknande tillställning någon gång i framtiden.

Nu ser vi emellertid fram emot en ”riktig” konferens i Lund 2018!