memoQ grundkurs och kurs för vana användare 7–8 november i Stockholm

Grundkursen i memoQ riktar sig till dig som känner till hur översättningsminnen fungerar principiellt, men du behöver inte har arbetat med något CAT-verktyg tidigare. Efter genomgången kurs hittar du i memoQ och vet hur du kan översätta Word- och PowerPoint-filer. Du kan skapa och fylla en terminologilista och ett översättningsminne och du kan kvalitetskontrollera översättningen under och efter översättning.

Workshopen för vana användare av memoQ är uppdelad i två delar. Under första delen behandlas ämnen som t ex anpassning av importregler för olika filformat, konverteringsregler för t ex  siffror, datum, valutor och underhåll av översättningsminnen. Den andra delen tar upp önskemål från deltagarna.

Mer information och priser finns i respektive inbjudan.

Välkomna!

Inbjudan grundkurs

Inbjudan kurs för vana