Minikonferenser i Stockholm, Göteborg och Umeå

Delta i SFÖ:s minikonferenser över hela landet den 9 november och diskutera med andra översättare:

Hur bestämmer du vad du är värd?

Dagen inleds kl. 10 med ett föredrag som hålls i Stockholm och sänds via länk till övriga orter.

I anslutning till föredraget finns möjligheter att ställa frågor till föredragshållaren. Efteråt bli det tid att diskutera föredraget i gruppen eller i smågrupper och göra praktiska övningar utifrån de egna förutsättningarna.

Föredragshållare är Larissa Ekonoja: Företagare, rådgivare, upphandlare och specialist inom finansiell kommunikation. Larissa har i 15+ år verkat inom kommunikations- och översättningsbranschen. Idag hjälper hon kunder, kollegor och myndigheter med rådgivning likväl som med översättningar.

 

Anmäl dig till sammankallande på de olika orterna:

Stockholm, Ersta hotell; Johanna Liljenzin – johanna@jolianna.com

Göteborg, Humanistiska fakulteten; Anna Stjernström – anna@myratextoversattning.se

Umeå; David Ordoubadian – davido@accent-sweden.com

 

Mer om föredraget:

Hur bestämmer du vad du är värd? Kostnadsredovisning för småföretag inom översättning.

Föredraget handlar om hur översättare kan tänka på prissättning utifrån sina egna kostnader i sitt bolag och kundens behov. Vi tittar bland annat på hur man kan tillämpa kostnadsredovisningsmetoder. Även affärsmodeller där kunden bidrar till resultatet med maskinöversatta delar kan diskuteras. Hur ska man egentligen tänka kring prissättning av uppdrag där maskinöversättning står för en del av uppdraget? Att gå igenom och få överblick över sitt eget bolag och dess prissättning är värdefullt såväl för erfarna översättare som för studenter och nya översättare och här finns möjlighet att både få tillgång till metoder att tillämpa, och att diskutera dessa metoder med andra översättare.