Om oss

Föreningen SFÖ

Sveriges facköversättarförening (SFÖ) grundades år 1990 och är en ideell branschorganisation för facköversättare och översättningsföretag. Vi har i dagsläget närmare 1 000 medlemmar varav ett 20-tal är företagsmedlemmar.

SFÖ jobbar för att synliggöra, utveckla och stärka översättare i deras yrkesroll och bygga nätverk mellan professionella översättare och uppdragsgivare. Det gör vi bland annat genom att:

  • tillhandahålla en sökdatabas där våra medlemmar har möjlighet att marknadsföra sina tjänster mot potentiella kunder
  • anordna kurser, konferenser och webbinarier
  • agera remissinstans för myndigheter i frågor som rör översättning
  • ge råd om upphandling av översättningar
  • ge ut den digitala tidskriften Facköversättaren

 

Föreningen verkar även för att värna om översättaryrkets status och god yrkessed. Läs mer i våra yrkesetiska riktlinjer.