Styrelse

Ordförande

Loole Hagberg

Sektionsansvar:

Administrativa sektionen

Mediesektionen

Kontakt: styrelsen@sfoe.se

Sekreterare

Elin Nauri-Skymbäck

Kassör

Christina Norrman

Övriga ledamöter

David Ordoubadian

Sektionsansvar:

Medlemssektionen

Kontakt: david-styrelsen@sfoe.se

Örjan Skoglösa

Sektionsansvar:

Marknadsföringssektionen

Kontakt: orjan-styrelsen@sfoe.se

Sofia Malmgård

Sektionsansvar:

Externsektionen

Jörg Heinemann

Sektionsansvar:

Nätverkssektionen

Suppleanter

Ingrid Simko

Elisabeth Lundberg-Karlsson

Charlotte Merton

SFÖ:s styrelse, vald 2017-05-05