Styrelse

Ordförande

Loole Hagberg

Ansvarar för:

Administrativa sektionen

Mediesektionen

Kontakt:

styrelsen@sfoe.se

Sekreterare

Elin Nauri-Skymbäck

Ansvarar för:

Fortbildning

Kontakt:

elin-styrelsen@sfoe.se

Kassör

Christina Norrman

Ansvarar för:

Finansgruppen

Kontakt:

christina-styrelsen@sfoe.se

Övriga ledamöter

David Ordoubadian

Ansvarar för:

Medlemssektionen

Kontakt:

david-styrelsen@sfoe.se

Örjan Skoglösa

Ansvarar för:

Marknadsföringssektionen

Kontakt:

orjan-styrelsen@sfoe.se

Sofia Malmgård

Ansvarar för:

Externsektionen

Kontakt:

sofia-styrelsen@sfoe.se

Jörg Heinemann

Ansvarar för:

Nätverkssektionen

Kontakt:

jorg-styrelsen@sfoe.se

Suppleanter

Ingrid Simko

Ansvarar för:

Konferens 2018

Kontakt:

ingrid_s-styrelsen@sfoe.se

Elisabeth Lundberg-Karlsson

Ansvarar för:

Konferens 2019

Kontakt:

elisabeth-styrelsen@sfoe.se

Charlotte Merton

SFÖ:s styrelse, vald 2017-05-05