Profil

Ingrid Hagdahl

Modersmål: Svenska

Från språk: Engelska

Till språk: Svenska

E-post: ingrid.hagdahl@gmail.com

Adress: Haråsgatan 17

Postnummer: 414 62

Postort: Göteborg

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Hemelektronik, Fotografi, Programvara, Reklam/Copy, Telekom, Kultur, Sport, Allmänna texter

Övriga områden: Hushållsmaskiner, Populärvetenskap, Konst, Handel, Trädgård, Turism, IT,

Övriga tjänster: Korrekturläsning, Språkgranskning, Undertextning