Profil

Jörg Heinemann

Modersmål: Tyska

Från språk: Svenska, Engelska

Till språk: Tyska

E-post: jorg.heinemann@gil43.net

Telefon: +49 40 30239822

Hemsida: http://www.gil43.net

Adress: Johann-Mohr-Weg 26c

Postnummer: 22763

Postort: Hamburg

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Data, Maskinteknik, Massa och papper, Fordonsteknik, Reklam/Copy, Försäkring, Hushållsmaskiner, Turism

Övriga områden: Fackföreningar, Sociala organisationer, Standardiserade årsredovisningar,

Övriga tjänster: Copywriting, Korrekturläsning, Språkgranskning, Redigering,