Profil

Karin Hellstadius

Modersmål: Svenska

Från språk: Engelska, Spanska

Till språk: Svenska

E-post: karin@kho.se

Företag: KH Översättning

Telefon: 08-25 91 94

Adress: Mosstenabacken 5

Postnummer: 124 32

Postort: Bandhagen

Information

Medlemskategori: Associerat medlemskap

Huvudområden: Allmänna texter, Filmöversättning, Kultur, Medicin, Psykologi, Samhälle

Övriga områden: EU, Marknadsföring/Pr, Sociologi, Turism

Övriga tjänster: Korrekturläsning, Språkgranskning, Undertextning