Profil

Ulrika Norberg

Modersmål: Svenska

Från språk: Franska, Engelska

Till språk: Svenska

E-post: text@ulrikanorberg.se

Företag: Ulrika Norberg

Telefon: 0768-79 45 15

Adress: Hammarlundsvägen 92

Postnummer: 291 50

Postort: Kristianstad

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Allmänna texter, EU, Samhälle, Religion, Journalistik, Utbildningsmaterial, Pedagogik, Marknadsföring/PR

Övriga områden: Textil, Trädgård, Kultur, Mat och dryck, Turism, Miljö,

Övriga tjänster: Korrekturläsning, Språkgranskning