Profil

Örjan Skoglösa

Modersmål: Svenska

Från språk: Tyska

Till språk: Svenska

E-post: orjan@transit.nu

Företag: Transit Översättningar

Telefon: 070-594 63 68

Hemsida: http://www.transit.nu

Adress: Centralgatan 15

Postnummer: 243 30

Postort: Höör

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Avtal/kontrakt, Juridik, Handel, Fordonsteknik

Övriga områden: Skatteärenden

Övriga tjänster: Tolkning