Profil

Johan Thorén

Modersmål: Svenska

Från språk: Tyska, Engelska

Till språk: Svenska

E-post: ordbov@gmail.com

Företag: Thoréns Ordbov

Telefon: +49-+49-30-701 705 34

Adress: Leiblstrasse 23

Postnummer: 12435

Postort: Berlin

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Bank/Finans, Årsredovisningar, IT, Hemelektronik, Programvara, Management, Fordonsteknik, Maskinteknik

Övriga områden: Marknadsföring/Pr, Politik, Sport, Handel, Jordbruk, Energiteknik, Ekonomi, Data

Övriga tjänster: Korrekturläsning, Språkgranskning