Profil

Anna Björk

Modersmål: Svenska

Från språk: Engelska

Till språk: Svenska

Presentation:

Auktoriserad tolk i engelska, utbildad tolk i ryska, gymnasielärare i engelska och ryska

E-post: anna@sprakflyt.se

Företag: Anna Björk Språktjänst

Telefon: 0706-12 62 80

Adress: Edevägen 14

Postnummer: 633 69 Skogstorp

Postort: Eskilstuna

Information

Medlemskategori: Avslutad

Huvudområden: Pedagogik, Samhälle

Övriga tjänster: Tolkning, Språkutbildning