Profil

Maria do Carmo Rodrigues Amorim

Modersmål: Portugisiska

Från språk: Svenska

Till språk: Portugisiska

Presentation:

Jag heter Maria do Carmo Rodrigues Amorim och driver översättningsfirman Svepo Translations registrerad i Sverige sedan 2008.
Svepo Translations utför översättning och språkgranskning från svenska och engelska till portugisiska av allmänna och tekniska texter inom huvudområdena:
- Juridik
- Kemi
- Energi (kraftproduktionsteknik)
- Miljö

Övriga tjänster:

- Allmän översättning (broschyrer, journalistiska texter, webbsidor, etc.)
- Lokalisering, språklig och kulturell anpassning av produkter eller texter.

E-post: maria.amorim@svepotranslations.se

Företag: Svepo Translations

Telefon: + 46(0)703516959

Hemsida: http://www.svepotranslations.se

Postort: Lisbon Area, Portugal

Information

Medlemskategori: Associerat medlemskap

Huvudområden: Juridik, Kemi, Energiteknik, Miljö

Övriga områden: Farmakologi

Program: Översättning

Övriga tjänster: Språkgranskning, Korrekturläsning, Språkutbildning