Profil

Elin Hellmark Kristoffersson

Modersmål: Svenska

Från språk: Engelska

Till språk: Svenska

E-post: info@ehk-translation.com

Företag: EHK Translation

Telefon: +4676296 76 32

Adress: Lingvägen 100

Postnummer: 12245

Postort: Enskede

Information

Medlemskategori: Fullvärdigt medlemskap

Huvudområden: Allmänna texter, IT, Kultur, Marknadsföring/PR, Handel, Fordonsteknik, Programvara

Övriga områden: Mode, Byggavtal/Totalentreprenad, Tekniska manualer, Undertexter/Nöje

Övriga tjänster: Korrekturläsning, Redigering, Språkgranskning, Undertextning