Profil

Selma Leinenweber

Modersmål: Franska

Från språk: Engelska, Svenska, Arabiska

Till språk: Arabiska, Franska

Presentation:

Hej! Jag översätter från Svenska till Franska (av Kammarkollegiet auktoriserad translator), men också från Engelska till Franska och Svenska till Arabiska. Jag är bosatt i Frankrike och har Magisterexamen i Översättning och i Statskunskap, från Universitetet i Strasbourg och Växjö Högskola.

E-post: selma.leinenweber@free.fr

Telefon: 000695615510

Hemsida: http://www.sltranslation.eu

Adress: 27 rue de Stockholm

Postnummer: 67000

Postort: Strasbourg

Information

Medlemskategori: Associerat medlemskap

Huvudområden: Turism, Samhälle, Politik, Allmänna texter, EU, Miljö, Kultur, Betyg/Intyg, Historia, Juridik

Övriga områden: Är också intresserad av att översätta litteratur från svenska till franska.

Program: Trados 2018

Övriga tjänster: Korrekturläsning,