Resultatet av coronaenkäten

SFÖ genomförde nyligen en enkät bland översättare och tolkar om hur coronautbrottet hittills har påverkat deras arbete och vardag. Drygt 300 personer har svarat på enkäten och delat med sig av erfarenheter av bland annat påverkan på orderingång och ekonomi, tips för hemmaarbete med mera.

Du hittar enkätsvaren här