SFÖ byter försäkringsmäklare

Efter flera års samarbete med Allians Försäkringsmäklare, numera Söderberg & Partners, har vi som vi tidigare meddelat avslutat samarbetet. Vår nya samarbetspartner heter Försäkringsutveckling AB.

Försäkringsutveckling AB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare och arbetar huvudsakligen med organisationer och branschförbund. Vår medlemsservice är nu överflyttad till Försäkringsutveckling AB.

Vad händer nu?

För dig som idag omfattas av SFÖ:s företagsförsäkring gäller den precis som tidigare. I samband med årsförnyelsen 1 februari 2018 av din företagsförsäkring förnyas den med oförändrad omfattning och premier.

Om du har haft förändringar av din verksamhet under tidigare försäkringsperiod, såsom t ex antal anställda, omfattning eller geografisk täckning ber vi dig kontakta vår medlemsservice för uppdatering av försäkringsskyddet.

För dig som är ny medlem eller har ansökt om försäkring ber vi dig kontakta vår medlemsservice.

Nya försäkringshandlingar och premieavi för betalning avseende perioden 2018-02-01—2019-01-31, kommer att skickas ut under februari månad. Har du frågor om detta ber vi dig kontakta vår medlemsservice.

Det är därför viktigt att ni inte betalar någon premieavi som kommer från Söderberg & Partners, utan inväntar avisering från Försäkringsutveckling AB.

Vår nya medlemsservice når du enklast på telefon: 08-5200 56 37 eller skicka ett e-postmeddelande till sfoe@fuab.com

Om du vill anmäla skada kontaktar du Moderna försäkringar på telefon: 0200-21 21 20 eller via e-post foretagsskador@modernaforsakringar.se