SFÖ får ny sektion

Teknik är grunden i allt vi gör som översättare. Vi skriver på datorer, vi använder oss av CAT-verktyg, vi surfar på webben, och nu utmanas vi även att redigera maskinöversättning. Utan tekniska hjälpmedel som stöd kan man inte arbeta som översättare idag. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att skapa en ny sektion: Tekniksektionen. Syftet med sektionen är att SFÖ ska bevaka den tekniska utvecklingen och informera medlemmarna om nyheter på teknikområdet i vår översättarvärld. Vi ska också bevaka översättares intressen på teknikområdet. Vi kommer aktivt att bedriva ett uppsökande arbete och ta kontakt med olika aktörer som är intressanta för oss, både för att få mer kunskap och information och för att påverka. Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter från medlemmar i frågor som har med teknik för översättare att göra. Ansvarig i styrelsen är Peter Bowen, peter-styrelsen@sfoe.se

I tekniksektion ingår MT-patrullen, som tidigare i år genomförde en enkät om maskinöversättning bland medlemmarna.