SFÖ har fått ett Instagramkonto

Kontot heter fackoversattare och är även kopplat till Facebook.