SFÖ:s personuppgiftspolicy

SFÖ:s personuppgiftspolicy

Denna policy avser Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) orgnr: 802016-8277 som är personuppgiftsansvarig. SFÖ har även ett helägt serviceaktiebolag orgnr: 556530-3061 som utför den operativa verksamheten samt administrationen för SFÖ:s räkning.

SFÖ ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, konferenser eller annat sätt.

SFÖ går att nå på följande sätt:
Post: SFÖ, Box 53054, 400 14 Göteborg
Tel: +46 760-306 202
E-post: kansli@sfoe.se

Vilka personuppgifter samlar vi in
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig. De personuppgifter SFÖ samlar in för att kunna fullfölja sitt uppdrag (enligt stadgarna) mot våra medlemmar är, företagsnamn och/eller för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer (eller VAT-nummer, för medlemmar utanför Sverige).

✓ Vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig angående SFÖ:s verksamhet.
✓ Faktureringsunderlag
✓ Uppstart av din egen profilsida på vår hemsida www.sfoe.se.
✓ Delning av dina uppgifter till föreningens försäkringsmäklare för att kunna erbjuda dig SFÖ:s förmånliga försäkring.
✓ Ditt namn publiceras i Facköversättaren när du antas som ny medlem.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi sparar uppgifterna i vårt medlemsregister i fem år efter avslutat medlemskap, eftersom du har rätt till återinträde utan granskning under den perioden. Därutöver finns de fakturor som är kopplade till dig kvar i sju år, detta på grund av bokföringslagen. Arkivering av vissa personuppgifter kan ske genom föreningens tidskrift Facköversättaren samt annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Dina rättigheter
Du kan en gång per år begära ett enkelt utdrag ur vårt medlemsregister, och när som helst begära ändring eller radering av uppgifter genom att kontakta oss. Detta åtgärdar vi då inom en månad förutsatt att önskemålet stöds av rådande lagstiftning.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vad händer om du inte vill lämna uppgifter till oss
Om du inte vill lämna dina uppgifter kan du tyvärr inte vara medlem hos oss.