SFÖ:s nya styrelse

Vid årsmötet i Lund den 20 april valdes en delvis ny styrelse för SFÖ. Elin Nauri Skymbäck valdes till ny föreningsordförande och planerar att dela uppdraget med Sofia Malmgård som är vice ordförande. Christina Norrman, Loole Hagberg, Ingrid Simko och Charlotte Merton avslutade sina styrelseuppdrag i samband med årsmötet. Vi tackar dem för deras insatser och säger välkommen till två nya styrelseledamöter: Peter Bowen och Evalotta Boman.

Du hittar information om styrelseledamöternas ansvarsområden och deras kontaktuppgifter på styrelsesidan.