SFT:s sommarkurs i finansiell översättning

4–6 juli 2018 anordnas den 9:e upplagan av SFT:s sommarkurs i finansiell översättning i Bryssel. Kursen vänder sig i första hand till översättare med franska och engelska som arbetsspråk, men programmet kan även vara givande för översättare av andra språk som intresserar sig för finans- och bankvärlden. Läs mer i pressmeddelandena eller på SFT:s webbplats.

SFT UETF Press Release

SFT UETF Communiqué de presse