15 januari 2024

Skog? Träd? Eller båda? Lär dig mer om terminologi − en distanskurs vid Linnéuniversitetet

Kurs
conference

Det är knappast en nyhet att facköversättare behöver hantera terminologi i sitt dagliga arbete. Som översättare går man till sina specialordlistor, termbanker, referensböcker och översättarforum för att hitta en lämplig termekvivalent på målspråket. Man är alltid på jakt och det har sagts att en översättare ägnar upp emot 30 procent av den tid som går åt till en översättning för att söka i den typen av resurser. För översättaren är det då viktigt att utöva terminologisk källkritik för att utvärdera de träffar på termer man fått, men ibland kan man också behöva skapa en termekvivalent. Här ställs krav på att den ska vara både genomsynlig och passa in i det större begreppssystemet. Vid Linnéuniversitetet ges en kurs i terminologi där vi fokuserar på exakt den sortens frågor. Kursen riktar sig till alla som arbetar som språkexperter i någon form, däribland facköversättare. Den behandlar fackspråkliga och terminologiska grunder, praktiskt terminologiarbete och ger också möjlighet till fördjupning inom ett specifikt fackspråkligt område ur ett terminologiskt och översättningsrelaterat perspektiv. Det är en distanskurs som löper på halvfart och är därför perfekt för den som samtidigt arbetar. Kursen är på avancerad nivå, vilket innebär att man behöver ha minst en kandidatexamen i valfritt ämne för att vara behörig till kursen. Kursen betonar genomgående både teoretiska och tillämpade terminologiperspektiv med lärare från universitet och terminologisk verksamhet. Tidigare studenter nämner att de uppskattat upplägget med både teori och praktik, och i synnerhet de många praktiska övningarna och diskussionerna under kursen. Välkomna! Jenny Ström Herold och Claes Ohlsson

Infobox Terminologi i teori och praktik, 15 hp distans, vid Linnéuniversitetet Kursperiod: vecka 3–22 Sökes via antagning.se Kursens webbsida: https://lnu.se/kurs/terminologi-i-teori-och-praktik/distans-deltid-vt/

Clock Clock

Skog? Träd? Eller båda? Lär dig mer om terminologi − en distanskurs vid Linnéuniversitetet

Måndag, 15 januari 2024 12:00 AM till Fredag, 31 maj 2024 12:00 AM