21 november 2023

Språkrådets seminarier hösten 2023

Externt event
conference

Språkrådets seminarier hösten 2023 Välkomna till den här terminens seminarier på Språkrådet! Seminarierna hålls på tisdagar klockan 14.00–15.30. De ges i hybridform, dels via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/64969032935), dels med fysiskt deltagande från Språkrådet, Alsnögatan 7 i Stockholm. Seminarierna är öppna för alla. Seminarierna tolkas normalt till svenskt teckenspråk. Kontaktperson: Linnea Hanell, linnea.hanell@isof.se.

21 november

Maria Fremer och Tarja Larsson

Språkrådgivning för majoritet och minoritet – svenska och finska i Sverige och Finland

12 december

Pernilla Johansson

Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Hur kan språket i berättelser om vardagen avslöja känslopraktiker som hindrar eller hjälper förändring av politiska makthierarkier?

Clock Clock

Språkrådets seminarier hösten 2023

Tisdag, 21 november 2023 02:00 PM till Tisdag, 12 december 2023 03:30 PM