Styrelse

Ordförande

Elin Nauri Skymbäck

Vice ordförande

Martin Mathiasen

Sekreterare

Gunbritt Geijer

Styrelseledamöter

Malin Färdig

Peter Bowen

Joaquín Moya