Styrelsen informerar, juni 2018

Styrelsen informerar, juni 2018:

 

Tillfälle för studerandemedlemmar att medverka på styrelsens möten!

Styrelsen har fått kritik för att det oftast bara är ”gamla rävar” som sitter i styrelsen. Vi håller med om att det är en brist att vi inte har de nybakade översättarnas perspektiv representerat och skulle därför vilja bjuda in 1-2 studerandemedlemmar till något av våra kommande möten (13–14 september i Malmö och 30 november –1 december i Södertälje). Studerandemedlemmar kan enligt stadgarna inte väljas in i styrelsen, men det är ingenting som hindrar att vi adjungerar, alltså tillfälligt bjuder in, studerandemedlemmar att delta i styrelsemötena. Man kan delta båda dagarna eller bara den ena. Vi har dock inte möjlighet att erbjuda ersättning för ev. reskostnader etc. Vi tänker att det kan ge en inblick i vad styrelsen arbetar med (och kanske locka framtida kandidater), och samtidigt kan vi i styrelsen få reda på vad nyare medlemmar förväntar sig och önskar sig av föreningen. Ta chansen att påverka! Anmäl ditt intresse till styrelsen@sfoe.se!

 

Upphandlingsgruppen informerar

Upphandlingsgruppens remissvar där vi lämnat synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag för Stockholms stads kommande upphandling ligger nu på medlemssidorna för den som vill läsa. Nu är det bara för den som vill lämna anbud att hålla utkik efter när själva upphandlingen startar!

 

Glöm inte bort att anmäla dig till SLAM!

SLAM är en konferens för tolkar och översättare som anordnas av sex olika föreningar i Norden, däribland SFÖ. Den 14-15 september 2018 hålls konferensen i Malmö. Läs mer och anmäl dig på www.slamconf.com. Det går att anmäla sig fram till den 3 september, men du får ett lägre pris om du anmäler dig före den 30 juni.

 

Vilka medlemsförmåner skulle du önska att SFÖ kunde erbjuda?

SFÖ:s serviceansvarige David Ordobadian har hand om att förhandla fram medlemsrabatter och andra förmåner för våra medlemmar. Har du förslag på något företag som du tror skulle vilja gynna SFÖ genom att erbjuda våra medlemmar rabatt? Hör av dig till David!

 

Ramavtal

I samband med GDPR har nu en del byråer börjat att be om underteckning av nya samarbetsavtal. Åtminstone en byrå har bett oss inom styrelsen att läsa och ge synpunkter på deras avtal innan det skickades ut till översättarna, vilket vi ser positivt på. Men vi fortsätter ändå med vårt projekt inom styrelsen att diskutera och förhandla fram ett generellt ramavtal mellan frilansöversättare och översättningsfirmor. I Facköversättaren 2-2018 fanns en längre artikel om ämnet, och ser vi fram emot att ni alla kommer med förslag om vad som borde (och inte borde) regleras inom ett ramavtal. Hör av er till Jörg på adressen avtalsgrupp@sfoe.se.

 

Kolla din skräppost efter mejl från SFÖ!

Eftersom SFÖ ofta skickar ut mejl till många händer det att e-postprogrammen klassar våra mejl som skräppost. Titta i din skräppost och se om du har något från SFÖ där. Om du har det, ta upp det och klassa det som ”ej skräppost” så riskerar du inte att missa viktig information från SFÖ.