Talare konferens 2019

Här får du träffa talarna vid SFÖ:s konferens 2019!

 

Anders Svensson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Språktidningen. Han är språkvetare och journalist. Han har arbetat på Språktidningen sedan 2009 och tog över som chefredaktör under 2018. Innan dess jobbade han bland annat på Expressen och Stockholm City samt olika landsortstidningar.


Anders Svensson. Foto: Martin Stenmark

 

Anna Kock Kongani arbetar som projektsamordnare på Destination Södertälje med platsutvecklingsfrågor med fokus på platsvarumärke och platsmarknadsföring. Södertälje har en lång och spännande historia men står framför allt i en mycket spännande fas där utvecklingen av platsen sker i en rasande fart. Som född och uppvuxen Södertäljebo känner Anna att bland det bästa med hennes arbete är att få berätta om det positiva med Södertälje och visa upp andra delar av platsen än de som människor ofta associerar Södertälje med. Det hon uppskattar mest med Södertälje är blandningen av människor som finns på platsen men även att det är nära till både landsbygd, skärgård och stad.


Anna Kock Kongani. Foto: privat.

 

Ann Törnkvist (1981) är journalist och författare som 2018 gav ut boken Följ fucking order – Liv och död i skuggan av Södertäljemaffian efter fyra års research där hon lyckades hitta brottsoffer som bytt identitet och flyttat för att våga vittna mot det ökända Södertäljenätverket. Ann blev själv dödshotad av maffiagrupperingens ledare som i dag avtjänar ett livstidsstraff på Kumla för anstiftan till tre mord.

Bokens första upplaga sålde ut på två veckor och toppade snabbt biblioteket på Kumlas lista på mest utlånade böcker.

Ann föreläser i dagsläget om organiserad brottslighet och social utsatthet vid sidan av sitt jobb som nyhets- och krimreporter på Svenska Dagbladet. På det tillkommer kurser i amerikansk journalistisk berättartradition, så kallad ’literary journalism’. Vintern 2018 tilldelades hon Grävfondens stipendium för att i tre månader praktisera på Organized Crime and Corruption Project, OCCRP, i Sarajevo.

I grunden är hon statsvetare efter studier på skotska University of Glasgow och gick därefter på Columbia Graduate School of Journalism i New York. Då hon är tvåspråkig, tack vare en brittisk moder som läste Enid Blyton och Roald Dahl till henne som barn, arbetar hon även på engelska, inklusive översättningar för bland andra Sveriges Radio och Stockholms Universitet. Under tiden som frilans skrev hon för engelskspråkiga medier, däribland Al Jazeera English.

Ni finner mer information och länkar till artiklar på hennes webbsida www.anntornkvist.com.


Anne Törnkvist. Foto: Max Brouwers (C)

 

Bertil Albrektson har varit heltidsanställd ledamot av 1973 års bibelkommissions gammaltestamentliga översättning i Uppsala med huvudansvar för hebreisk filologi och textkritik från projektets start 1975 till publiceringen av Bibel 2000 vid millennieskiftet. Utöver detta har han en teologie doktorsexamen på en textkritisk avhandling av Klagovisorna och har varit professor i exegetik. Han är hedersdoktor både i Edinburgh och vid Åbo akademi samt fått åtskilliga andra utmärkelser för sina bibelstudier.

Bertil Albrektson. Foto: privat.

 

Bo Widegren är facköversättare sedan 1969, med början som anställd på Saab-Scania i Södertälje. Frilansöversättare sedan 1990. Medlem i SFÖ från starten i juni 1990. Auktoriserad translator sedan 1984; även medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer. Översätter numera helst juridisk och företagsekonomisk text. Kanske SFÖ:s äldsta yrkesverksamma medlem. Gift, tre vuxna barn och åtta barnbarn, mellan 11 och 19 år.

Bo Widegren. Foto: privat.

 

Boel Godner är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Hon har lett Södertälje kommun sedan 2011 och utsågs år 2017 till årets politiker av Dagens opinion. Boel brinner för skolpolitik, industri- och migrationsfrågor.

Boel Godner. Foto: privat.

 

David Friedman anpassar svenska budskap för internationella målgrupper som översättare, copywriter och språkgranskare med inriktning på finansiell information, IT och webbtexter. Han är född och uppvuxen i Miami och flyttade till Sverige 2007 för att studera språk vid Lunds universitet. I
Lund har han kontor hos Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) på Ideon Science Park sedan 2013. Inom SFÖ har han tidigare varit med i Marknadsföringsgruppen, Fortbildningsgruppen, Nätverkssektionen region Syd, Valberedningen, Konferensgruppen 2018 och Exekutiva gruppen för SLAM! 2016 & 2018. Dessutom skriver han och språkgranskar inlägg för ATAs blogg The Savvy Newcomer.

 

David Friedman. Foto: privat.

 

Eva Wennerstrand har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen, där hon har verkat sedan 80-talet. Hon har arbetat med översättning i 20 år och skriver även egna bruksanvisningar inom ämnet. Hennes bakgrund är som medicinteknisk ingenjör på sjukhus, både i Sverige och utomlands.

Eva Wennerstrand. Foto: privat.

 

Hanna Rickberg är Utbildningsledare inom Kliniska Studier samt Medicinteknik och Utbildningschef på Läkemedelsakademin som ägs av den ideella föreningen Apotekarsocieteten. Hanna har jobbat största delen av sitt arbetsliv inom Kliniska Studier i konsultbranschen (sk CRO). Hennes expertis ligger inom ansökningar, forskningspersoninformationer och annat forskningspersonmaterial, dvs de områden där de flesta översättningarna sker.

Hanna Rickberg. Foto: ASCRO.

 

Hans Christian Nygård är korsordsmakare och uppväxt i ett bokhandlarhem. Språk och litteratur har sedan tidig ålder hört till livets stora glädjeämnen. I kraft av en sjukskötarlegitimation och en halv psykologutbildning har han arbetat inom psykiatri och specialundervisning i många år. Parallellt med detta har han utvecklat ett material för vuxna och barn med lässvårigheter: Felhund & Co. Med en engelsk version, Wrongdog & Co har han arbetat ett par perioder i Kenya. 1991 fick Hans Christian in sitt första korsord i Svenska Dagbladet, och de senaste 15 åren har han kunnat försörja sig helt på korsord i bl a Tidningen VI, SvD, ETC och Hemmets Veckotidning.

HC Nygård. Foto: privat.

 

Ida Tolgensbakk er en norsk kulturhistoriker ansatt ved NOVA, OsloMet. Hennes doktorgrad handlet om unge svenske arbeidsinnvandrere i Norge (Partysvensker; GO HARD!, 2015), og innebar blant annet feltarbeid på Facebook, intervjuer og en mediestudie. Tolgensbakk arbeider i dag blant annet med ungdomsarbeidsledighet og populærkultur, og er særlig opptatt av nordens historie, språk og tradisjoner.

Ida Tolgensbakk. Foto: privat.

 

Ingrid Simko är översättare, mest från tyska till svenska, men även från engelska och, numera ganska sällan, från franska. Ämnesområdena är oftast juridik samt reklam och marknadsföring. Eftersom Ingrid är auktoriserad translator från tyska blir det även en del betyg, intyg och andra officiella dokument. Under senare år har hon vid sidan av översättningen tagit upp tolkning och är verksam som kontakttolk i tyska. För 5 år sedan blev hon auktoriserad tolk och i december 2018 blev hon även auktoriserad rättstolk.

Ingrid Simko. Foto: privat.

 

Jenny Ström Herold är universitetslektor i tyska vid Linnéuniversitetet i Växjö och undervisar huvudsakligen på universitetets facköversättarprogram i kurser som rör både översättandets teori och praktik. Hennes tidigare forskning har framför allt berört grammatiska skillnader mellan tyska, engelska och svenska, men idag forskar hon huvudsakligen om översättning tillsammans med Magnus Levin. Undersökningarna är korpusbaserade och tittar närmare på vad för strategier översättare använder sig av och vad som är typiskt för översatt språk.

Jenny Ström Herold. Foto: Linnéuniversitetet

 

Karin Webjörn är nyanställd språkvårdare i fackspråk och terminologi på Språkrådet. Karin har tidigare arbetat som språkkonsult och terminolog på Terminologicentrum TNC där hon bland annat arbetat med en termbank för samhällsterminologi på de nordiska språken. Hon har även arbetat med översättningsgranskning och terminologiarbete på SIS, Swedish Standards Institute.

Karin Webjörn. Foto: Språkrådet.

Kirsten Marie Øveraas har siden 2005 arbejdet som billedmedieoversætter, især som undertekster fra engelsk, norsk og svensk til dansk. Sideløbende har hun undervist i oversættelsesteori på Københavns Universitet og har skrevet to bøger om oversættelse, nemlig Ti faldgruber – oversættelse for ikke-oversættere (2014) og Ged eller mammut? Om at oversætte (2017). Hun har holdt adskillige foredrag om journalistisk oversættelse, oversættelsesteori, undertekstning m.m., og stod i spidsen for udarbejdelsen af de første retningslinjer for undertekstning i Danmark, som blev lanceret i januar 2019. Hun tror på, at forskellige slags oversættere slet ikke er så forskellige endda.

Kirsten Marie Øveraas. Foto: privat.

Magnus Levin är docent i engelska vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hans forskning rör bland annat fraseologi. Idag forskar han mest tillsammans med Jenny Ström Herold om översättningar mellan engelska, svenska och tyska inom ramen för korpusprojektet LEGS (the Linnaeus University English-German-Swedish Corpus), en korpus som innehåller engelska, svenska och tyska sakprosatexter med översättningar. Denna trespråkiga korpus gör det möjligt att jämföra två översättningar av samma text med varandra för att på så sätt få djupare insikt i vad som kännetecknar översatta texter, men också vilka strukturella preferenser de olika språken har.

Magnus Levin. Foto: Linnéuniversitetet.

 

Med Reventberg (egentligen döpt till Margaretha) har arbetat med teater i hela sitt liv. Hon var med och startade gruppen Nationalteatern i Göteborg 1970 och har därefter varit bl. a. skådespelerska, regissör, dramatiker och teaterchef, senast på Västerbottensteatern, där hon verkade som Teaterchef/VD åren 2005 – 2013. Ett stort intresse för samhällsfrågor har varit en röd tråd i Meds verksamhet, därtill med en stor portion humor.

Figuren ”Ortrud” är en arg tant från Göteborg, som skapades under 80-talet, då man på Sveriges Television tyckte att den uppblåste ”Kurt Olsson” behövde några i publiken, som ifrågasatte alla hans dumheter! Därefter plockas Ortrud fram lite då och då, när det behövs ett sanningens ord om sakernas tillstånd!


Med Reventberg. Foto: Eva-Karin Gyllenberg.

 

Mia Jensen arbetar som terminolog på Scania i Södertälje sedan 2011. Hon halkade in i terminologins värld när hon fick ett sommarjobb hos Scanias terminologer 2008 och insåg snabbt att terminologiarbete är både viktigt och roligt. Det kan innebära långdraget detektivarbete men samtidigt ge direkta resultat i form av otvetydig teknikinformation och ett översättningsvänligt källspråk. Mias utbildning är ett hopplock av språkvetenskapliga kurser och hon har en kandidatexamen i svenska från Södertörns högskola. Sedan 2017 är hon ordförande i föreningen Språkrådgivning och textvård som har sitt ursprung i Linnéuniversitetets kurs med samma namn.

Mia Jensen. Foto: privat.

 

Riitta Eivergård tog studentexamen i Finland och har en fil kand inom samhälls- och beteendevetenskap från Uppsala Universitet och en folkhögskollärarexamen från Lärarhögskolan i Linköping. Hon har även studerat informationsteknik vid Linköpings Universitet och marknadsekonomi på Eductus och har Coachcertifikat från International Coach Federation, ICF, International Trainers Association, ITA, och BusinessCoachInstitut BCI.

Efter många år som anställd inom privat och offentlig verksamhet driver Riitta egen konsultverksamhet sedan 15 år både i Finland och Sverige, med syftet att medverka till att skapa verkställandeförmögna företag och organisationer. Hon föreläser, utbildar, coachar och handleder på svenska, finska och engelska – med hjärna, hjärta och humor.


Riitta Eivergård. Foto: privat.

 

Sofia Malmgård är examinerad språkkonsult i svenska. Hon har arbetat som översättare i över 25 år och varit medlem i SFÖ nästan lika länge. Arbetsspråken är vanligen engelska och svenska, men de senaste tre åren har hon varit projektledare och kvalitetsansvarig i ett översättningsprojekt som omfattat översättningar till drygt 30 olika språk. Där har hon fått stifta bekantskap med nya och spännande språk som tigrinja, arabiska och samiska till exempel. Hur fungerar alla dessa språk i den svenska vardagen? Finns det översättare och ordböcker att tillgå och hur hanterar man språk som skrivs från höger till vänster? Erfarenheterna har hon samlat i en bok som kommer ut på Morfem förlag under våren.

Sofia Malmgård. Foto: privat.

 

Suzanne Forsström är svenska men har varit bosatt i Tyskland i över 50 år. Hon har många års erfarenhet som översättare (DE, SV, EN, ES), journalist (skriver om Sverige/Skandinavien i tyska media) och interkulturell tränare/coach (med fokus på tvärkulturell reklam).

Suzanne Forsström. Foto: privat.

 

Åsa Holmér är nyanställd språkvårdare i fackspråk och terminologi på Språkrådet. Innan dess arbetade hon i många år på Terminologicentrum TNC, som las ner vid årsskiftet. Åsa var där bland annat ansvarig för utbildningen vid TNC och redaktör för TNC:s skrivregler. Åsa har arbetat med många olika slags terminologiprojekt, bland annat har hon varit språklig expert i redaktionen för översättningen av Snomed CT på Socialstyrelsen och under tio års tid terminolog i arbetet med Universitets- och högskolerådets svensk-engelska elektroniska ordbok.

Åsa Holmér. Foto: Språkrådet.

Tillbaka till konferenssidan