Uppdatering av corona-läget och konferensen (18.3.2020)

Läget i samhället förändras snabbt. Sedan vårt förra ställningstagande har reseförbud och andra allvarliga restriktioner införts i många grannländer och andra regioner. Även i Sverige avråder myndigheterna nu äldre personer från att gå ut, högre utbildning ska ske på distans och vi uppmanas att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Dessa påbud förväntas vara gällande under längre tid framöver och kommer att hindra många av våra medlemmar från att kunna delta i konferensen.
Enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömning skulle dessutom en konferens enligt planeringen kunna ligga till grund för stor smittspridning. Vi inom SFÖ vill inte bidra till det.

Styrelsen har av dessa anledningar idag tagit beslutet att flytta fram konferensen i tiden till den 21-23 augusti 2020.

Alla anmälningar kommer att förbli giltiga och flyttas över till det nya datumet. Vi tänker i möjligaste mån genomföra konferensen på samma sätt som den är planerad idag och har redan påbörjat arbetet med att säkerställa lokaler, föredragshållare, nöjesarrangemang osv. Vi beklagar djupt allt besvär det innebär för alla inblandade, men hoppas att ni har förståelse för och stödjer vårt beslut. Deltagare som är inbokade på konferensen och helt saknar möjlighet att närvara vid det nya datumet kontaktar oss vänligen på kansli@sfoe.seVi ska göra allt vi kan för att gemensamt lösa denna extraordinära situation på bästa sätt.

Ta hand om er.

Styrelsen