Uppsats om maskinöversättning publicerad

MASKINÖVERSÄTTNING – framtiden för det lilla respektive stora översättningsföretaget

av Eva Taxén

Eva Taxén på Translator Scandinavia AB har inom ramen för en nyligen genomgången ekonomisk utbildning skrivit en uppsats om maskinöversättning och teknikens betydelse för större respektive mindre företag i översättningsbranschen. Ett kortare sammandrag publiceras i Facköversättaren nr 1/2021, men här kan du läsa hela texten!
Maskinöversättning_Eva Taxén_KAM 19