Board

Katarina Lindve

Katarina Lindve

Anna Stjernström

Anna Stjernström

Deputy President

anna-styrelsen@sfoe.se
Maria Vajta Klamer

Maria Vajta Klamer

Treasurer

kansli@sfoe.se
Görel Bylund

Görel Bylund

Gunbritt Geijer

Gunbritt Geijer

Eva-Lena Andersson

Eva-Lena Andersson

Örjan Skoglösa

Örjan Skoglösa

Saad Al Shadidi

Saad Al Shadidi

Board Member

saad-styrelsen@sfoe.se
Elisabeth Tauvon

Elisabeth Tauvon

Björn Olofsson

Björn Olofsson