Board

Elin Nauri Skymbäck

Elin Nauri Skymbäck

Malin Färdig

Malin Färdig

Vice-President

malin-styrelsen@sfoe.se
Peter Bowen

Peter Bowen

Joaquín Moya

Joaquín Moya

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson