Upphandlingar

Upphandling översättning

Allt du behöver veta om offentlig upphandling av språktjänster

Sveriges facköversättarförening, SFÖ, är en ideell branschorganisation för facköversättare och språkföretag. Föreningen vill verka för en sund översättningsbransch med välfungerande avtal. För dig som ska upphandla översättning i en offentlig upphandling har vi i samarbete med organisationen Språkföretagen tagit fram en broschyr med goda råd till upphandlare och information om översättningsbranschen. Broschyren tar bland annat upp vad som kan vara bra att tänka på inför upphandlingen, vilken typ av krav som är rimliga och relevanta att ställa och hur man följer upp avtalet på ett bra sätt.

Ladda ner broschyren med råd om att upphandla översättning

Inom SFÖ finns en särskild arbetsgrupp som fokuserar på offentlig upphandling av språktjänster och gärna står till tjänst med råd och svar på dina frågor om upphandling. Konsultationerna är kostnadsfria.

Kontakta oss för att få hjälp med din upphandling av översättningstjänster.