Styrelse

Elin Nauri Skymbäck

Elin Nauri Skymbäck

Malin Färdig

Malin Färdig

Vice ordförande

malin-styrelsen@sfoe.se
Peter Bowen

Peter Bowen

Styrelseledamot

peter-styrelsen@sfoe.se
Joaquín Moya

Joaquín Moya

Styrelseledamot

joaquin-styrelsen@sfoe.se
Maria Eriksson

Maria Eriksson

Styrelseledamot

mariae-styrelsen@sfoe.se
Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Styrelseledamot

mariag-styrelsen@sfoe.se