Kontakt

Kontakt

SFÖ-SAT förmedlar inte några uppdrag eller tjänster.

Du som behöver en översättare till din text eller en auktoriserad tolk är välkommen att söka i vår medlemsdatabas.

Du som är översättare eller auktoriserad tolk och vill ha uppdrag kan ansöka om medlemskap och bli synlig i vår databas.

Fakturor till SFÖ-SAT skickas via e-post till adressen nedan. OBS! Skicka INTE fakturor till vår postbox.

Kansliet

Kontakt

kansli@sfoe.se

Postadress

Box 12 258
102 26 Stockholm

Kanslist

kansli@sfoe.se

Styrelsen

styrelsen@sfoe.se

Nättidningen e-versättaren

e-versattaren@sfoe.se

Konferens 2025

konferens2025@sfoe.se

Webb

webb@sfoe.se