Kontakt

Kontakt

SFÖ förmedlar inte några uppdrag eller tjänster.

Du som behöver en översättare till din text är välkommen att söka i vår medlemsdatabas.

Du som är översättare och vill ha uppdrag kan ansöka om medlemskap och bli synlig i vår databas.

Fakturor till SFÖ skickas via e-post till adressen nedan.

Kansliet

Kontakt

08-522 963 00
kansli@sfoe.se

Postadress

Box 44082
100 73 Stockholm

Verksamhetschef

victoria.amanius@sfoe.se

Styrelsen

styrelsen@sfoe.se

Nättidningen e-versättaren

e-versattaren@sfoe.se

Konferens 2023

konferens2023@sfoe.se

Webb

webb@sfoe.se