Annonsera

Annonsera på webbplatsen eller i Facköversättaren

Annons på www.sfoe.se

Annonser publiceras mellan rubrik och brödtext på samtliga statiska sidor på webbplatsen. Ordningen mellan annonserna växlar slumpmässigt varje gång besökaren går till en ny sida. Vid klickning på en annons öppnas en ny sida med en webbplats som annonsören bestämmer.

  • Filformat: Annonser kan ha formaten JPG, PNG, GIF eller animerad GIF.
  • Storlek: Annonsen ska vara 150 pixlar bred och får vara upp till 150 pixlar hög.
  • Pris: 2500 kr/månad.

För längre tids annonsering, samannonsering med tidskriften Facköversättaren eller annonspaket i samband med konferenser och liknande, kontakta vårt kansli på kansli@sfoe.se alternativt 08-522 963 00 för offert.

Annons i SFÖ:s medlemstidskrift Facköversättaren.

Tidskriften publiceras digitalt (PDF) 4 gånger per år på svenska. Den distribueras till samtliga medlemmar och till en mängd andra mottagare, sprids i medlemmarnas respektive nätverk, publiceras på SFÖ:s webbplats och Facebook-konto och på andra språkorganisationers webbplatser. Senaste numret och länkar till alla tidigare nummer finns här.

  • Filformat: PDF
  • Helsida: (A4) 6000 kr
  • Halvsida: (A5) 4000 kr
  • Kvartssida: (A6) 3000 kr

För andra format, annonsering i flera nummer, samannonsering med www.sfoe.se eller annonspaket i samband med konferenser och liknande, kontakta vårt kansli på kansli@sfoe.se alternativt 08-522 963 00 för offert.