Kontakt

Kansliet kan tyvärr inte förmedla uppdrag och tjänster.

Du som behöver en översättare till din text är välkommen att söka i vår medlemsdatabas.

Du som är översättare och vill ha uppdrag kan ansöka om medlemskap och bli synlig i vår databas.

Fakturor till SFÖ skickas via e-post till adressen nedan.

Kansliet

Postadress

Box 44082
100 73 Stockholm

Webbgruppen

Styrelsen

Fortbildningsgruppen

Övrigt

För kontakt med övriga grupper/funktioner, se förteckningen över Arbetsgrupper